Klimatkompensera din volontärresa och hjälp byar i Indien

By May 22, 2014Nyheter

Att göra en volontärresa innebär ofta en lång flygresa och som faktiskt påverkar den miljö du kanske reser iväg för att hjälpa. När du reser med Good Travel kan du välja att klimatkompensera din flygresa.

När du väljer att klimatkompensera din flygresa via Good Travel så bidrar du till att förhindra avskogning i distriktet Khasi i Meghalaya, Indien. Projektet täcker en yta på omkring 27000 hektar och involverar 62 lokal samhällen. Det pågår en snabb avskogning med cirka 5,6 procent per år och det hotar inte bara klimatet genom att koldioxid frigörs utan det påverkar även vattendrag och människors långsiktiga försörjningsförmåga.

Klimatkompensationen sker genom skogsprojekt, antingen genom återplantering av träd eller som i detta fall förhindring av avskogning. När träden växer binder de stora mängder koldioxid och ju fler träd som planteras, desto mer koldioxid hindras från att bidra till växthuseffekten. Dessutom ger träden ökad välfärd åt de småjordbrukarna som planterar, vårdar och använder träden.

Förutom klimatnyttan skapas även andra positiva mervärden i form av skyddade vattendrag, bevarat biologiskt mångfald samt att det ger social nytta genom utbildning och nya inkomstmöjligheter. Man fokuserar extra mycket på kvinnor som utbildas för att ta hand om mikrofinans-institutionerna som skapas inom ramen för projektet.

Projektet i Khasi Hillis är det första i sitt slag i regionen finns stor möjlighet att andra följer efter och att Khasi Hills därmed blir en ledstjärna. Faktum är att projektet är ett av de första REDD+-projekten i Asien som implementeras och koordineras av de lokala samhällena.

Good Travel samarbetar med Zeromission som arbetar enligt certifieringsorganet Plan Vivo. Plan Vivo systemet betyder att det går att göra en utfästelse om hur stor klimatnyttan är i och med att småbrukarna planterar träd och övergår till ett hållbart skogsjordbruk. Plan Vivo är en icke vinstdrivande organisation i Edinburgh med nära samarbete med University of Edinburgh och School of GeoSciences. Man har bedrivit verksamheten sedan 1997.

 

 

 

 

 

Translate »