Du behöver inte genomgå någon urvalsprocess för att få göra ditt gymnasie- eller projektarbete som volontär.

  • Du deltar i volontärresan på samma villkor som alla andra, men vi kan hjälpa dig om det är något specifikt du behöver för att kunna genomföra ditt projektarbete på bästa sätt.
  • Du måste gå på tredje året på gymnasiet – och vara minst 17 år.
  • Du får vara borta 2-4 veckor.
  • Du väljer land och projekt arbete i samråd med din skola.