1,6 miljoner nya hjälparbetare

By April 19, 2013Nyheter

1-7 juni är det den internationella volontärveckan. Världen över är det omkring 1,6 miljoner människor som årligen väljer att göra en volontärresa, enligt en ny avhandling är dessa människor 2000-talets hjälparbetare.

En ny doktorsavhandling från Linnéuniversitetet belyser hur det internationella hjälparbetet har förändrats från 1800-talets missionsarbetare till att genom FN få en större politisk legitimitet som också medförde större krav på att de hjälpande skulle ha specifik kunskap. I dag ser vi hjälpverksamhet som ett område som, genom nya volontärresebyråer, öppnats för alla som har en vilja att hjälpa till och dessutom är villiga att betala för sig.

Forskaren Cecilia Jonsson visar i sin avhandling hur det internationella hjälparbetet har ändrat karaktär under 2000-talet. Hjälparbetet förgrenats till att inte enbart fokusera på länder i djup fattigdom och krig utan även kommit att handla om bevarande av djur och natur. Detta, tillsammans med den liberalisering vi ser i väst, har genom kommersiella volontärresebyråer också skapat möjlighet för människor utan specifik kunskap att göra en insats inom ett område som de brinner för.

Genom volontärresebyråer har volontärarbete blivit tillgängligt för alla och ger volontärer själv en möjlighet att välja vart de vill åka, vad de vill arbeta med och hur länge de vill vara borta. 2000-talets volontärresa kan närmast liknas vid den ”grand tour” som var populärt under 1600-1800 talet. En resa där den resande får nya erfarenheter, nytt perspektiv på livet och erfarenhet från att ha levt och arbetat internationellt.

Denna utveckling har varit bra för små lokala organisationer som genom volontärerna får hjälp med arbetskraft men som också får ett ekonomiskt stöd som gör att de kan fortsätta med sin verksamhet.

Vill du läsa mer?

Undersökning: Vem åker som volontär? /ny-undersokning-vem-aker-som-volontar.aspx

Företag ser nytta av volontärarbete för unga ledare. /foretag-ser-nyaa-av-volontararbete-for-ungaledare.aspx

 

Translate »